mandag 22. september 2008

KJENTE SALMER FRA UNGE FORFATTERE

Av Nils-Petter Enstad

Mange av de mest kjente tekstene i den kristne sang- og salmeskatten er skrevet av forholdsvis unge forfattere. Flere av dem formidler en livsvisdom og en livserfaring man skulle tro det krevde et helt liv å opparbeide. At sangene fremdeles lever, i flere tilfeller mer enn 100 år etter at de ble skrevet, skulle tyde på at erfaringen de formidler er slitesterk.

En slik sang er Lina Sandells "Ingen er så trygg i fare". Den står i hennes debutsamling "Andlega daggdroppar", som kom i 1855. Da var hun 23 år gammel, men teksten er trolig skrevet et par år før, skriver Gerd Grønvold Saue i sin bok om den svenske salmedikteren.
En annen sang som har vist sin slitestyrke, er "Det meg gleder mest er Jesu underfulle frelsesverk". Da frelsessoldaten Thorvald Løwø skrev denne teksten i 1901, var han ennå ikke 18 år gammel.

Påskesanger og navnet Jesus
Frelsesoffiseren Hjalmar Hansen (1873 - 1952) regnes som "Golgata-sangeren" framfor noen i den norske, kristne sangskattarven. Han var bare 19 år gammel da han skrev "Se, mengden til Golgata iler". Han har selv fortalt om hvordan han følte han ble vekket om natten og nærmest skrev som etter diktat de tre versene om påskedramaet.
Også påskedagssalmen "Å, salige stund uten like", er skrevet av en ung dikter. Johan Halmrast (1866 - 1912) var bare 24 år gammel da han skrev de tre versene som han kalte "Maria Magdalenas jubel". Det skjedde i 1890. Johan Falkberget mente at denne teksten måtte være sprunget ut av det han kalte "en Patmos-opplevelse".
David Welander (1896 - 1967) skrev en lang rekke sanger, men de to han huskes for, skrev han som ung mann. "Jeg har vandret med Jesus i mørke og lys" ble skrevet da han bare var 25 år, mens "Navnet Jesus blekner aldri" ble skrevet året etter. Den siste er blitt stemt til topps i en rekke kåringer som både "Tidenes salme" og "Århundrets bedehussang".

Arbeid før natten kommer
Den kanadiske sangforfatteren Annie Louisa Walker var bare 18 år gammel da hun skrev teksten til sangen som på norsk heter "Arbeid før natten kommer". Teksten er inspirert av Jesu utfordring i Joh 9, 4 om å gjøre hans gjerning så lenge det er dag. "Natten kommer da ingen kan arbeide".
Det fortelles at det i sin tid ble nedsatt en komité i England som skulle sette sammen en sangbok som skulle kunne brukes av troende av alle livssyn. Den eneste sangen komiteen klarte å bli enige om å bruke, var "Arbeid før natten kommer". Den kunne også synges av sekulære samvittigheter!

"Takk for tornene blant dem"
En salme som også har vist sin slitestyrke, er "Takk, min Gud, for tider svunne". Det er opprinnelig en svensk sang, skrevet av frelsesoffiseren August Storm i 1891. Da var forfatteren 29 år gammel, og hadde vært en kristen i fire år. Det er umulig å lese eller synge denne sangen, der vi blant annet finne strofen "Takk for rosene langs veien, takk for tornene blant dem", uten å ha et sideblikk til den tøffe og smertefulle skjebne forfatteren av den fikk i livet. Mange har derfor trodd at han skrev sangen mot slutten av sitt liv, som en oppsummering av et liv som i de siste 15 årene var preget av smerter, sykdom og lidelse. Da han var 37 år gammel og far til to små barn, ble han rammet av en ryggmargslidelse som først invalidiserte ham, og senere tok hans liv. Han ble bare 52 år gammel.
Men sangen skrev han mens han ennå var i sin fulle kraft, og datteren hans skrev mange år senere: - Pappa fikk erfare alt det han skrev om i sin sang.

Løftene
Den svenske "pinsehøvdingen" Lewi Pethrus huskes også for sin sangtekst om Guds løfter. Da han skrev de to første versene til "Løftene kan ikke svikte", var han 29 år gammel. Bakgrunnen for sangen var en alvorlig sykdom hans kone hadde lidd av. Det sto om livet, og ektemannen var sterkt anfektet. Skulle han gjøre som han hadde forkynt, og stole på at Gud ville helbrede henne, eller skulle han sende bud på lege?
Det ble bedt mye av mange, og sykdommen snudde. For Pethrus ble dette en bekreftelse på at Guds løfter er til å stole på, og de to første versene og omkvedet ble til. Først flere år senere ble de tre siste versene skrevet.

(Publisert gjennom KPK 2006)

Ingen kommentarer: