onsdag 18. juli 2012

"JEG VIL HELLER HA JESUS" GJENNOM 80 ÅR


Av Nils-Petter Enstad
En 23 år gammel sangstudent fant et ark med noen vers på pianoet sitt. Teksten i diktet traff den unge musikeren, og han begynte nesten spontant å nynne en melodi til ordene. I år er det 80 år siden George Beverly Shea laget melodien til teksten ”Jeg vil heller ha Jesus”. Få kristne sanger er så godt kjent som denne.


George Beverly Shea har selv fortalt om episoden som førte til at han skrev denne melodien. Beverly Shea, som i en alder av 103 år fremdeles er i stand til å synge, ble verdenskjent som sangsolist i Billy Grahams møtekampanjer over hele verden på 1950- og 60-tallet. I selvbiografien ”How sweet the sound” forteller han at det var moren hans som hadde skrevet av de tre versene og lagt arket på pianoet. Han tror hun ønsket å utfordre sin sønn på det teksten sier om å treffe valg. Teksten er på mange måter en parafrase av Jesu ord i Matteus-evangeliet om å vinne hele verden, men tar skade på sin sjel, som det sto i tidligere oversettelser.
Da Beverly Shea senere fikk sin første platekontrakt med selskapet RCA Victor, var det først og fremst denne sangen de ville feste til rillene. Senere har en lang rekke sangere spilt den inn, blant dem Jim Reeves. Sangen fikk norsk tekst av Trygve Bjerkrheim i 1951: ”Jeg vil heller ha Jesus”. Også den norske versjonen er spilt inn flere ganger. Mest kjent er trolig nylig avdøde Karsten Ekorness sin versjon fra 1955.

Forfatteren
Rhea F. Miller, som skrev teksten til denne sangen, levde fra 1894 til 1966. Hun var gift med Howard Miller, som sto sentralt i det amerikanske kirkesamfunnet Church of Nazarene.
Teksten ble skrevet ti år før Beverly Shea skrev sin melodi, så sangen kan med en viss rett sies å ha dobbelt jubileum i år – teksten er 90 år og melodien 80. Da hun var barn, lå faren hennes under for alkohol, og ville heller ikke ha noe med religion å gjøre. Men takket være kona og andre kristnes forbønn, ble faren frelst og ble senere pastor i en amerikansk kirke.
I 1922, da datteren var en ung pastorfrue på 28 år, gikk hun hjemme og tenkte på det vitnesbyrdet hun ofte hadde hørt faren avlegge, der han gjerne sa at det å finne Jesus var mer verd for ham enn all verdens sølv og gull. Som vitnesbyrd er vel ikke det spesielt originalt, men det inspirerte datteren, og hun skrev disse versene. Hun laget også en melodi til teksten, men etter at George Beverly Shea hadde laget sin melodi, ble det denne som ”gjaldt”.

Oftest framført
George Beverly Shea spilte inn mer enn 80 LP-plater eller album og skrev også flere andre sanger. Han ble nominert til Grammy-priser ved ti ulike anledninger, og vant den i 1965. Han har selv sagt at når ”Jeg vil heller ha Jesus” er den sang han har framført oftest, skyldes det først og fremst teksten, og ikke hans egen melodi.

Ingen kommentarer: